AVBESTILLINGSRUTINER

Retningslinjer for avbestilling av timer og kurs o.l. hos Orkland trafikkskole AS

 

Bestilling/avbestilling av timer og kurs o.l.: 
Kjøretimer og kurs kan bestilles gjennom kontoret eller direkte hos trafikklæreren din. Kjøper du en tjeneste, kjøretime, kurs, eller pakke med SMS-varsling presiseres at det uansett er elevs ansvar å møte opp til avtalt time, eller avbestille i tråd med Orkland trafikkskole sine avbestillingsrutiner. Orkland trafikkskole AS kan ikke ta ansvar for teknisk feil ved SMS-løsning, feil i mobilnett eller forhold som ligger utenfor Orkland trafikkskole AS sin kontroll. Dersom det skulle oppstå̊ noe som tilsier at du ikke kan gjennomføre den oppsatte kjøretimen, kurs eller mørkedemo o.l., er det veldig viktig at du sier ifra i god tid, senest kl.12 virkedagen før (fredag hvis oppsatt time mandag). Sikkerhetskurs på̊ vei og sikkerhetskurs på̊ øvingsbane må̊ avbestilles senest 7 virkedager før grunnet avbestillingsfristen til NAF øvingsbaner. Førerprøvens praktiske del må̊ avbestilles senest 3 virkedager før grunnet reglementet til Statens Vegvesen.

Dersom avtalene ikke overholdes er vi nødt til å kreve betaling, muligheten til å få besatt timen på̊ kort varsel med en annen elev er vanskelig. Dersom vi må̊ avbestille, skjer dette også̊ selvfølgelig – om mulig – i god tid.

Ved sykdom kreves en dokumentasjon. Ved mistanke om korona holder det med bekreftelse av prøveresultatet.

Ta kontakt

Adresse

Orkdalsveien 604 (Nøsen)

7320 Fannrem

47 91 44 44

post@orkland-trafikkskole.no