Praktisk prøve (oppkjøring)

Når teoriprøven er bestått kan man bestille førerprøve. Dette bør gjøres i samarbeid med kjøreskolen, slik at vi er sikre på at vi har ledig bil til deg. Du må gi skolen elektronisk tillatelse til å bestille prøven for deg og dette gjør du fra Din side på www.vegvesen.no.

Før førerprøven er det frivillig om du vil ha en oppvarmingstime eller ikke, men det kan være greit å få den lille finpussen før alvoret settes inn. Sensoren du får er helt tilfeldig og vi har ingen påvirkningskraft verken for ruten du skal kjøre eller hvilken sensor du får tildelt.

Prøven har flere deler. Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. Resultatet blir bestemt når prøven er over. Du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet. Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører er fastsatt på forhånd. Prøven i sin helhet varer i ca 70 minutter. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen. Måten du gjør deg og bilen klar før kjøringen, samt måten du avslutter og sikrer bilen på etterpå, er også en del av prøven. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge. Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd. Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk. Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling. Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.

Når prøven er bestått må du inn til skranken for å bestille førerkort og få midlertidig kjøretillatelse. Førerkortet kommer i posten etter noen dager. Husk at du må ha med deg penger til gebyret, samt gyldig ID ved fremmøte på trafikkstasjonen. Det er ikke vanlig at kjørelæreren er med på førerprøven, men det er fullt mulig om du skulle ønske det. Vær da klar over at han/hun sitter i baksetet og har ikke lov til å uttale seg om din kjøring.

Ta kontakt

Adresse

Orkdalsveien 604 (Nøsen)

7320 Fannrem

47 91 44 44

post@orkland-trafikkskole.no